Informace o projektu

Martin Višňa 1.11.2014 13849×   0
Pohyb do škol, logo projektu


Hlavním cílem projektu Pohyb do škol je motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu jako přirozené potřebě pro život a přispět tak k posílení jejich fyzické i psychické kondice.

Dílčími cíli pak jsou příprava vybraných skupin žáků a pedagogických pracovníků pro aktivní zavádění prvků zdravého životního stylu do škol, navázání těchto skupin na existující programy s cílem posílit dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, inspirace žáků a pedagogických pracovníků pro osobnostní rozvoj a podpora materiálních a metodických podmínek škol. 

Číslo výzvy:
IpO - oblast 1.1 (výzva 53)
Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji
Zkrácený název: Pohyb do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0020
Termín realizace: říjen 2014 až červen 2015
Hlavní řešitel: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Partneři: 47 základních a středních škol v Olomouckém kraji

Klíčové aktivity

KA1: Tvorba nových aktivit pro žáky a jejich zavedení do praxe

Cílem je rozšíření spektra metod a forem v oblasti vzdělávání a výchovy ke zdraví s cílem motivovat žáky k přijetí zásad zdravého životního stylu. Cíle bude dosaženo využitím zahraničních programů, které jsou odbornými organizacemi (např. WHO) ohodnoceny jako efektivní. Programy budou přizpůsobeny českému kulturnímu i historickému prostředí a budou plně respektovat usnesení č. 23 Vlády České republiky ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemoci (navazuje na dokument Zdraví 21).

Bude se jednat zejména o následující programy: 1) Active Healthy Kids Kanada; 2) TCM (The Class Moves!). Navržený program Třídy v pohybu (směrem ke zdraví) je postaven na podpoře vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a aktivní dopravy pro žáky základních a středních škol, které na daných školách mohou pomoci inovovat nové aktivity ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a člověk a zdraví v souladu se změnami, které byly provedeny v RVP ZV. Jedná se o praktický program vedoucí k inovaci těchto témat ve výuce a implementování konceptu zdravého životního stylu do života škol. Program následuje principy projektu Škola podporující zdraví, kde je snahou komplexně integrovat výchovu ke zdraví (vzdělávací oblast RVP člověk a zdraví) do celkového fungování školy, tak aby se prolínala celým vzděláváním a výchovou.

KA2: Vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k implementaci změn ve ŠVP v oblasti ZŽS na školách v Olomouckém kraji

Hlavním cílem klíčové aktivity je prostřednictvím seznámení s nově navrženým programem pro děti, rozšíření a obohacení spektra metod a forem výuky v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví na ZŠ a SŠ. Důraz bude kladen také na implementaci aktivit zaměřených na aktivní životní styl ve ŠVP. Učitelé budou dále seznámeni s nejaktuálnějšími výsledky celonárodního výzkumu HBSC. Jedná se o komplexní zmapování zdraví, životního stylu a zdravotních determinant českých dětí.

Hlavními tématy budou: současný stav životního stylu a jeho determinant dětí v Olomouckém kraji; trendové analýzy determinant životního styly českých dětí; mezikrajské porovnaná zdravotního stylu dětí a jejich determinant; mezinárodní porovnání. Vzdělávání bude probíhat prezenční formou studia prostřednictvím dvoudenních kurzů v Olomouckém kraji. V rámci kurzu budou lektory představeny konkrétní návrhy a doporučení, jakým způsobem v oblasti ZŽS a podpory pohybové aktivity a aktivní dopravy na školách pracovat - implementace do výuky školní TV, základů společenských věd apod.

KA3: Zajištění evaluace nově zavedeného programu se zaměřením na vyhodnocení dopadů u různých cílových skupin

Cílem evaluace projektu je provést zhodnocení dopadů nového programu na jednotlivé cílové skupiny, které budou v rámci projektu podpořeny. V rámci klíčové aktivity a jednotlivých kroků evaluace bude kladen důraz na zachování nejvyšších mezinárodních standardů platných pro posuzování intervenčních projektů ve školním prostředí. Evaluace bude zaměřena jak na žáky, tak na pedagogické a řídící pracovníky jednotlivých škol.

Evaluace nově vytvořeného a zavedeného programu u žáků: Žáci jednotlivých škol jsou primární cílovou skupinou evaluace, která bude provedena metodami, jež přímo hodnotí dopad projektu na žáky v podobě zvýšení úrovně pohybové aktivity. Pohybová aktivita bude hodnocena jak u žáků základních, tak i středních škol, které budou do projektu zapojeny. K hodnocení úrovně pohybové aktivity budou využity 3 standardizované evaluační nástroje - dotazník zaměřený na pohybovou aktivitu, krokoměr - umožňující sledovat počet kroků za den a moderní náramkový actigraph zaznamenávající celkovou úroveň pohybové aktivity během dne. Všechny 3 metody jsou běžně využívány zahraničními odborníky na problematiku intervencí k jejich následné evaluaci, kombinace metod umožní přesnější vyhodnocení a zapojení širší části cílové skupiny žáků do evaluace projektu.

Evaluace nově vytvořeného a zavedeného programu u pedagogických pracovníků: U této cílové skupiny bude evaluace projektu zajištěna dvěma výzkumnými metodami a to 1) dotazníkem, který bude pro účely evaluace projektu sestaven; 2) uspořádáním fokusových skupin k evaluaci projektu s pedagogickýcmi a řídícími pracovníky ke zhodnocení projektu (velikost souboru bude stanovena dle počtu zapojených škol s ohledem na zajištění reprezentativnosti dat). Výsledkem této části evaluace bude SWOT analýza silných a slabých stránek projektu, příležitostí a ohrožení a návrh změn a inovací při implementaci intervencí uvedených v předchozích klíčových aktivitách na školách.

Podobné články

Komentáře (0)

Komentáře smí přidat pouze přihlášení uživatelé!
Článek zatím nemá žádný komentář! Buďte první, kdo napíše komentář k tomuto článku.
Kalendář akcí
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<listopad 2018><<
listopad 2018
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Hledáte tip na výlet?
Zobrazit tipy
Novinky
13.lis Větrání s pořadovým číslem 99 povede v sobotu 17. listopadu na Konicko, přesněji ze Stražiska do Konice. Více... 12.lis Studenti Univerzity Palackého poměří 5. prosince síly v halových atletických disciplínách. Více... 8.lis Už v pondělí 12. listopadu bude nejen o své bohaté kariéře vyprávět na půdě Fakulty tělesné kultury UP fotbalista David Rozehnal. Více...
 
Archiv novinek
 
Užívejte si Radost z pohybu s otatními: Připojte se!

Napište, co nám chcete sdělit.